Tinnitus (oorsuizen)

Categories: Berichten,Tinnitus

Beste bezoeker,

Vele mensen hebben nog last van tinnitus ook wel oorsuizen genoemd. Voor velen is tinnitus tijdelijk. Afhankelijk van de statistieken die je leest ervaart meer dan 85% van alle mensen in hun leven de sensatie van tinnitus. In 1953 voerden Heller en Bergman een eenvoudig experiment uit. Ze plaatsten tachtig normaalhorende proefpersonen (universiteitsstudenten, zonder tinnitus) elk gedurende vijf minuten in een geluidsvrije ruimte. De proefpersonen moesten elk geluid melden dat ze hoorden. Velen gingen er wellicht vanuit dat ze een geluidstest moesten ondergaan, maar in wezen kregen ze niets te horen. 93 procent meldde zoemende, kloppende of fluitende geluiden in het hoofd of de oren. Dit zijn precies de geluiden die worden gemeld door tinnituscliënten.

Ongeveer 1% van de tinnituscliënten ervaren zulke hardnekkige geluiden dat het hun leven drastisch beheerst. Vaak is tinnitus herkenbaar als je bloot wordt gesteld aan harde geluiden. Denk aan een concert of aan vuurwerk wat op korte afstand wordt afgestoken. Voor de meeste mensen is dan het ervaren van oorsuizen tijdelijk (24 uur tot maximaal 1 week). Toch ervaart iedereen tinnitus op zijn eigen manier. Sommigen ervaren constante oorsuizen en bij anderen is het afwisselend aanwezig of afwezig. Ook het ervaren van de geluiden die men waarneemt kan variëren van een hoge pieptonen, sissende geluiden, bromgeluiden, fluitende geluiden of net zoals geluiden die krekels maken. Sommige ervaren zelf een verlies aan balans.

De betekenis van geluid

De dierenwereld leert ons dat geluid een levensbelangrijke rol speelt. Sommige dieren zijn doodsbang voor mogelijke aanvallen door roofdieren. Ze hebben een zeer goed ontwikkeld gehoor, dat in staat is een roofdier op grote afstand te horen. Het uiterst gevoelige gehoor is noodzakelijk om als diersoort te overleven. De geluiden afkomstig van het roofdier zijn waarschuwingssignalen die een plotselinge angst veroorzaken bij de prooi. Door dit angstgevoel reageert het lichaam van het dier en kan de prooi mogelijk ontsnappen aan de aanval van het roofdier. We noemen dit de overlevingsreflex oftewel ons instinct.

Bij mensen gebeurt exact hetzelfde. We reageren identiek op het geluid van een claxonnerende auto. We keren onmiddellijk op onze stappen terug of zoeken een veilige plaats. Sommige geluiden herkennen we als waarschuwingssignaal (bijvoorbeeld een claxon of sirene), terwijl andere net een gevoel van veiligheid oproepen of aangenaam zijn (bijvoorbeeld muziek of fluitende vogels).

Hypnose geneest niet de tinnitus zelf. Wel kan hypnose worden ingezet zodat het verdragen van oorsuizingen beter wordt gehanteerd. Dit heeft te maken middels het verschuiven van focus. Bewijs nodig? Terwijl je deze tekst aan het lezen bent, kun jij je nu bewust afvragen welke geluiden je wel en niet hoort. Doordat je hier nu bewust(er) bij stil staat zul je merken dat je net andere geluiden hebt genegeerd.

Het negeren van bepaalde geluiden (ook wel stimulus genoemd) gebeurt door wat we gewenning noemen. Afhankelijk of we iets kunnen negeren hangt af van de emotie die aan bijvoorbeeld het geluid is gekoppeld. Sommige mensen hebben een hekel aan een tikkende klok als ze proberen te slapen. Terwijl er duizenden partners heerlijk kunnen slapen naast hun snurkende partner. Als we iets negatief benaderen dan krijgt dit voorrang in ons systeem. Onze focus kan hierdoor zo sterk worden dat geluiden bijvoorbeeld alleen maar harder “lijken” te klinken.

Als je kijkt naar mensen die nog langdurig tinnitus ervaren zien we vaak dat aan de oorsuizen negatieve emoties zijn gekoppeld. Doordat dit de focus heeft zit men snel in een vicieuze cirkel die als maar erger lijkt te worden. Als we dit proces doorbreken zien we vaak meer rust en ontspanning ontstaan wat een positieve werking heeft op het minder ervaren van tinnitus.

Bij sommige cliënten resulteert de angst voor tinnitus in een fobie. De angst is te vergelijken met een fobie om te vliegen of fobieën voor spinnen, kikkers, kleine ruimtes, enz. Veel tinnituscliënten ervaren ook deze extreme angsten. Dit wijst erop dat het bij tinnitus over hetzelfde mechanisme gaat als bij andere fobieën. De behandeling van fobieën bestaat uit het langzaam ongevoelig maken van de cliënt voor zijn/haar extreme angst.

Oorsuizen veroorzaakt vaak extreme negatieve emoties. Door een andere gewenning aan te leren komt het uitschakelen van tinnitus steeds meer dichterbij. Wanneer de oorsuizen namelijk niet meer als negatief worden benaderd, worden vaak de gekoppelde associaties afgebroken. Als resultaat begint ons brein het ongewenste geluid uit ons bewustzijn te halen. Dit kan resulteren in het feit dat men minder klachten ervaart en zich gelukkiger, meer ontspannen en minder angstiger voelt.

Share Button
Author: Rinke Jacobs

Rinke Jacobs is de expert op het gebied van hypnose, zelfhypnose en hypnotherapie!

Geef een reactie