Herinneren van trauma’s en hypnose. Hoe werkt het?

Categories: Berichten,herinneren

Herinneren van trauma’s en hypnose

Steeds vaker krijg ik de vraag of ik mensen kan begeleiden in het herinneren  van trauma’s die “mogelijk” hebben afgespeeld in hun jeugd. Deze vraag maakt duidelijk dat veel mensen nog misverstanden hebben over hypnose. Het leek mij daarom nuttig om hier iets over te schrijven. Zodanig dat dit misverstand kan worden voorkomen.

Laten we eerst eens kijken hoe ons geheugen werkt. Zo ongeveer veertig jaar geleden weten we immers beter hoe ons geheugen werkt. Vele wetenschappers geloofden dat ons brein alles onthield wat er met ons gebeurde. Recent onderzoek laat weten dat dit niet volledig accuraat is. Ons geheugen is namelijk extreem gevoelig voor vervorming. Als we iets willen herinneren is het niet alsof we zomaar een lade in ons brein open trekken en het bestand vinden. Integendeel, herinneren is een constructief proces waarbij we steeds stukjes informatie herinneren en met deze stukjes onze herinnering reconstrueren. Vanwege deze redenen kunnen onze herinneringen van een specifiek moment in de loop der tijd veranderen. Een professionele hypnotiseur houdt hier rekening mee.

Studies hebben aangetoond dat mensen zelfs dingen ogenschijnlijk kunnen herinneren terwijl datgene nooit heeft plaatsgevonden. Onderzoekers suggereerde dat bepaalde gebeurtenissen hadden plaatsgevonden bij proefpersonen. Deze werden eerst niet herkent en uiteindelijk weken later geloofd. Dit waren bijvoorbeeld ervaringen rondom het verdwaald zijn als kind in een winkelcentrum, een aanval door een dier of medische ingreep.

Niet iedereen was vatbaar voor deze test. Een kwart van de mensen namen de suggestie aan en vergaten hoe de suggestie was ontstaan. Uiteindelijk kwam men met meer details naar voren. Details rondom de ervaring die eerder was gesuggereerd.

Gezien deze onderzoeken is hypnose niet meer toegestaan bij verhoringen om ‘feiten’ naar boven te halen. Het menselijk geheugen is namelijk geen taperecorder die je terug kan spoelen en altijd accuraat kan laten zijn over wat er precies gebeurde. Er kan altijd sprake zijn van herinneringsvervalsing.

HerinnerenIn 1974 voerden psycholoog Loftus en Palmer een onderzoek uit. De proefpersonen moesten kijken naar beelden rondom een auto ongeluk. Een week later werden hier vragen over gesteld. De onderzoekers ontdekten dat de proefpersonen het ongeluk meer herinnerden met gebroken glas als het woord ‘vermorzeld’ werd gebruikt in plaats van het woord ‘ingeslagen’.

Dit filmpje bewijst bijvoorbeeld dat je perceptie anders kan zijn dan dat je in eerste instantie denkt (tel hoeveel keer het witte team de bal over geeft)!

Hypnose helpt mensen bij angsten, laag zelfbeeld, onzekerheid, afvallen en stoppen met roken. Het inzetten van hypnose rondom het herstellen van herinneringen ligt gevoelig. De beleving heerst dat verborgen gedachten ergens zijn opgesloten en middels hypnose gevonden kunnen worden. Er is te weinig bewijs dat dit goed werkt. We kunnen het ook niet uitsluiten.

Als er traumatische gebeurtenissen onverhoopt hebben plaatsgevonden, dan is de neiging groot dat we dit niet vergeten. Sterker nog, ons traumatisch brein weet deze gebeurtenis dan goed naar voren te halen (zelfs zonder hypnose!). Dat we dingen vergeten is normaal. Als we alles moeten onthouden, dan zou ons systeem overbelast raken.

We kunnen mensen beïnvloeden om dingen laten geloven (die nooit gebeurd zijn) zonder hypnose. Toch maakt hypnose, gezien het hier draait om suggestie, het makkelijker en geloofwaardiger. Je kunt mogelijk herinneringen vinden tijdens hypnose of zelfs na hypnose. Het is alleen geen garantie gezien mijn ervaring leert dat mensen tevergeefs zoeken naar iets wat er soms niet is. Deze mensen hadden vaak verwacht dat hypnose een duidelijk antwoord zou geven op een verborgen herinnering. Ze hadden verwacht dat ik deze verborgen herinnering direct naar boven kon halen. De werkelijk ligt anders. Ik heb namelijk geen intentie om suggesties aan te reiken die uw herinneringen mogelijk kunnen vervormen. Ik acht dit niet integer.

Mocht u specifiek hiervoor een afspraak willen maken, dan zal ik u mededelen dat ik niet diegene zal zijn die u in dit proces zal helpen. Uiteraard gun ik u het allerbeste.

Share Button
Author: Rinke Jacobs

Rinke Jacobs is de expert op het gebied van hypnose, zelfhypnose en hypnotherapie!

Geef een reactie